Referat fra styremøte den 3 September 2017

Turnersyndromforeningen i Norge

INNKALLING TIL STYREMØTE

I TURNERSYNDROMFORENINGEN I NORGE

DEN 3 September
kl. 11 – ca. 17

PÅ Scandic Oslo Airport
Innkalling til: Marita Rølvåg Rasmussen , Gjertrud Storli, Gry Furland Myhre, Stine Elise Johansen, Jere Livingston Fore, Lisbeth Michelle Palm,
Oda Christina Gadderud og Anne Lysne Dokken
___________________________________________________________________

SAKSLISTE

Sak 01042017: Godkjenning av innkalling
Godkjent.
Sak 02042017: Godkjenning av referat fra siste styremøte
Godkjent
Sak 03042017: Årsmøte 2018
Årsmøtet 2018 vil bli holdt i Stavanger 9-11 mars 2018. H
Sak 04042017: Økonomi
Gry informerer.
Sak 05042017: Tur for voksne 36+
Det planlegges tur i august 2018 for de over 36 år til varmere strøk.
Sak 06042017: London tur 2017
Det nærmer seg London tur. Det meste er på plass.
Sak 07042017: Referat Sommerleir 2017
Anne forteller om sommerleiren. Som vi har fått gode tilbakemeldinger på. Har fått litt tilbakemelding på at det var kanskje litt lite felles aktiviteter.
Sak 08042017: Eggdonasjon
Gry informerer. Det er sendt brev til statsministerens kontor og vi har vært representert ved møte hos bioteknologirådet. Styret vil fortsette å følge med hva angår eggonasjon.
Sak 09042017: Lokallag
Samle lokallagslederne neste år.
Sak 10042017: Likepersonsarbeid
Oda informerer. Hun skal delta på Likepersonskurs/samling 15-17.09 i Oslo.
Sak 11042017: Funkis
Stine informerer. Stine har vært på kurs med FUNKIS.
Sak 12043017: Frambu
Stine informerer. Hun har etterlyst kurs for turner jenter.
Sak 13042017 : FFO
FFO konferanse/årsmøte og smågruppeforum i november. Stine og Gjertrud deltar.