Bli medlem

Vi har fire ulike medlemskategorier:

1. Hovedmedlemskap
Kvinner over 18 år med diagnose kommer inn under denne gruppen. De har egen stemmerett, og er valgbare til alle verv i foreningen. (Kr 300,- pr. år).

2. Hovedmedlem Familie
Foresatte til jente med Turners Syndrom, der jenta er under 18 år. Medlemskapet omfatter en foresatt og jenta med Turners syndrom. Hovedmedlem familie har stemmerett og er valgbare til ulike verv. Det året jenta med turners syndrom fyller 18, omgjøres dette medlemskapet til Støttemedlemskap, og jentas medlemskap omgjøres til Hovedmedlem. (Kr. 400,- pr. år).

3. Familiemedlemskap
Jente med Turners syndrom, der den det gjelder er under 18 år.  (Kr. 0,- pr. år). Når hun fyller 18 år, blir medlemskapet omgjort til Hovedmedlem, og foresattes medlemskap omgjøres til støttemedlemskap.

4. Støttemedlemskap
Dette medlemskapet omfatter alle som har interesse av å støtte arbeidet vårt. Enkeltpersoner, firmaer, lag og organisasjoner er aktuelle medlemskandidater.
Foreldre til jenter med Turner Syndrom går ofte over til støttemedlemskap når jenta fyller 18 år og blir hovedmedlem selv.
(Kr 200,- pr. år).

Ja, jeg vil bli medlem:

Innmeldingsskjema

Vi vil gjerne ha deg som medlem!