Midt-Norge

Silje Ruch
John Kolbanussens gt 26,
7300 ORKANGER
Tlf: 922 02 447
E-post: siruch@hotmail.com

Kathrine Bue
Øvre Flatåsveg 3A
7079 Flatåsen
Tlf 92468222
E-post:

Hva skjer i lokallaget.

Aktiviteter: