Likeperson (Likemann)

Likepersonsarbeid handler om kontakt og samhandling mellom mennesker, som er i nogenlunde samme livssituasjon. Likepersonsarbeidet gir de som har Turners syndrom og pårørende et suplement til det offentlige helsetilbudet, og dekker et annet behov enn det helsepersonell og offentlige instanser bidrar med. Våre likepersoner skal, gjennom sine egne erfaringer og kunnskap være en god samtalepartner.

                                                     LIKEPERSON UNG/VOKSEN

Ung/Voksen Rogaland 
Marit Gjellestad
Perslia 19C
7088 Heimdal
Tlf 90975466
E-mail: marittor_@hotmail.com

Ung/Voksen Hordaland
Johanna Mindaas
Nedre Bjørkåsen 5A
5228 Nesttun
Tlf 95783669
E-mail: mindaas@gmail.com

Ung/Voksen Oslo
Oda Gadderud
Tlf 99393275
E-mail: odacg_93@hotmail.com

Ung/Voksen Troms og Finnmark
Silje Hammerstrøm Allan
Hjalmar Johansensgt. 188
9007 Tromsø
Tlf 41561003
E-mail: siljehallan@outlook.com

Voksen Oslo/Viken
Camilla Bendiksen
Prost Refsums veg 25
2005 Rælingen
Tlf 97139827
E-mail: camiben@online.no

Voksen Oslo/Viken  
Inger Svendsen Berg
Folagrenda 5
1384 Asker
Tlf 90568678
E-mail: inger.berg1951@gmail.com

Trøndelag
Kamilla Kårli
Steinhaugen 13A
7049 Trondheim
Tlf 41758373
E-mail: kamillakaarli@msn.com

                                                 LIKEPERSON FORELDRE

Forelder Hordaland
Gunn Gjellestad
Korsnebbvegen 25
7082 Kattem
Tlf 90659164
E-mail: gjellest52@gmail.com

Forelder Troms og Finnmark
Anne Hammerstrøm
Brurvikveien 10C
9409 Harstad
Tlf 90588313
E-mail: anne.hammerstrom@live.no

Forelder Innlandet
Ann-Mari Bendiksen
Holmaskogen 12
2618 Lillehammer
E-mail: benannmari@gmail.com
Tlf 40470106