Likeperson (Likemann)

Likepersonsarbeid handler om kontakt og samhandling mellom mennesker, som er i nogenlunde samme livssituasjon. Likepersonsarbeidet gir de som har Turners syndrom og pårørende et suplement til det offentlige helsetilbudet, og dekker et annet behov enn det helsepersonell og offentlige instanser bidrar med. Våre likepersoner skal, gjennom sine egne erfaringer og kunnskap være en god samtalepartner.

                                                     LIKEPERSON UNG/VOKSEN

Ung/Voksen Rogaland 
Marit Gjellestad
Tlf 90975466
E-mail: marittor_@hotmail.com

Ung/Voksen Hordaland
Johanna Mindaas
Tlf 95783669
E-mail: mindaas@gmail.com

Ung/Voksen Oslo
Oda Gadderud
Tlf 99393275
E-mail: odacg_93@hotmail.com

Ung/Voksen Troms og Finnmark
Silje Hammerstrøm Allan
Hjalmar Johansensgt. 188
9007 Tromsø
Tlf 41561003
E-mail: siljehallan@outlook.com

Voksen Oslo/Viken
Camilla Bendiksen
Tlf 97139827
E-mail: camiben@online.no

Voksen Oslo/Viken  
Inger Svendsen Berg
Tlf 90568678
E-mail: inger.berg1951@gmail.com

Trøndelag
Kamilla Kårli
Tlf 41758373
E-mail: kamillakaarli@msn.com

                                                 LIKEPERSON FORELDRE

Forelder Hordaland
Gunn Gjellestad
Tlf 90659164
E-mail: gjellest52@gmail.com

Forelder Troms og Finnmark
Anne Hammerstrøm
Tlf 90588313
E-mail: anne.hammerstrom@live.no

Forelder Innlandet
Ann-Mari Bendiksen
Holmaskogen 12
2618 Lillehammer
E-mail: benannmari@gmail.com
Tlf 40470106