Program for helgen

Kjære alle påmeldte Velkommen til årsmøte for 2019

Fredag: Oppmøte hotellobby kl 19.00
Vi starter med å spise pizza på Peppes pizza. Gi beskjed til Stine på
tlf 909 49152 hvis dette blir for tidlig og du ikke kan delta

Lørdag:
kl 09.00: Frokost
kl 10.00: Foredrag av Gjertrud Storli Tannhelse
kl 11.00: Guidelines for oss med Turner syndrom Anne Hammerstrøm
kl 13.00: Lunsj
kl 15.00: Årsmøte Fint om alle har lest gjennom styrets årsberetning, og budsjett forslag. (vil også bli utdelt ved innsjekk)

kl 19.30: Festmiddag

Søndag: Vi benytter formiddagen til god frokost og sosialt samvær. Da foreningen har opplevd liten interesse for å finne på noe denne dagen, så velger vi at denne dagen er til fri disposisjon.