Medisinsk oppfølging

Oppfølging og tiltak ved Turners syndrom

Screening av alle

Hjerteutredning hos spesialist
Ultralyd av nyrer og urinveier
Hørselsundersøkelse
Undersøkelse av rygg med hensyn til skoliose eller kyfose
Evaluering av vekst og pubertetsutvikling

0-4 år
Undersøkelse av hofter
Syns- og øyeundersøkelse

4-10 år
Tyroideaprøver (T4 og TSH) og screening for cøliaki
Vurdering fra PPT ved behov
Tannhelseundersøkelse (>7år)

Over 10 år
Tyorideaprøver og cøliakiprøver som ovenfor
Vurdering fra PPT ved behov
Tannhelseundersøkelse
Evaluering av ovarialfunksjon og østrogenbehandling
Undersøke leverfunksjon, fastende blodsukker, blodfett, blodstatus, nyrefunksjonsundersøkelse
Benskjørhetsundersøkelse etter fylte 18 år

Videre undersøkelser
Alle aldre

Hjerteoppfølging hvert 3.-5.år, avhengig av tidligere funn
Årlige blodtrykksmålinger
Øre/nese/hals- og hørselsundersøkelse hvert 1-5 år

Jenter
Sosiale ferdigheter ved 4-5 års alder

Skolealder
Lever og skjoldbruskkjertelfunksjon årlig
Screening for cøliaki hvert 2-5 år
Årlig vurdering av skole og sosiale ferdigheter ved behov
Tannhelseundersøkelse ved behov

Eldre jenter og voksne
Fastende blodfettprøver og blodsukkerundersøkelse årlig
Lever- og skjoldbruskkjertelundersøkelse årlig
Cøliakiundersøkelse som ovenfor
Aldersadekvate vurderinger av pubertetsutvikling og psykoseksuell utvikling
Bentetthetsmåling hvert 5.år