Aktivitetsplan for året 2023

Mars 2023:

Årsmøte i Stavanger (fra 10-12 mars på clairon hotell energy) med foredragsholder og blogger «yummy mummy «

August 2023:

Tur til Riga 3-6 august.

(Mer info om denne kommer, så følg med)

Oktober 2023:

Likepersonsamling: Mest sannsynlig avholdt i oktober, men mer informasjon kommer, når alle detaljer er på plass.

Det skal også jobbes opp mot:

*FFO: Delta på konferanser i deres regi, søke midler og ellers opprettholde kontakten.

*Funkis: Fortsette å søke midler til kommende arrangementer

*Dam: Jobbe for videre samarbeid.

*Frambu: Som kjent blir det i året 2023 arrangert kurs i deres regi, mer informasjon om dette kommer). Ellers skal vi fortsette å opprettholde kontakten med våre samarbeidspartnere også her.