Styret 2018

Styremedlemmer

Leder:
Anne Lysne Dokken
Spangrudvegen 49
2930 Bagn
Tlf: 95886985
E-post: anneljoh@bbnett.no

Sekretær og nestleder:
Blir valgt ny til neste styremøte

Kasserer:
Gry Furland Myhre
Ulvevn. 18, 4323 SANDNES
Mob: 976 52 551
E-post: gry.furland@turnersyndrom.no

Foreldrerepresentant:
Jere Livingstone Fore
Postboks 268
3192 Horten
Tlf 40226366
E-post: Jere.fore@turnersyndrom.no

Styremedlem:
Gjertrud Storli
Signalvegen 7
5357 Fjell
Mob.997 37 499
E-post: gjertrud.storli@turnersyndrom.no

Styremedlem:
Stine Elise Johansen
Damveien 16
1337 Sandvika
tlf: 90949152
E-Mail: stine.elise@turnersyndrom.no

Vara Styremedlem:
Lisbeth Michelle Palm
Postboks 140
3071 Sande i Vestfold
Tlf 45083232
epost: lisbeth.micelle@turnersyndrom.no

Vara Styremedlem:
Oda Gadderud
Nordbergveien 49 B
0875 Oslo
Tlf: 99393275
E-post: oda.gadderud@turnersyndrom.no

Ungdomsrepresentant:
I
ngrid Sel Skråmestø
Romlehaugen 38
5310 Hauglandshella
E-post: Ingrid.skråmestø@turnersyndrom.no
Tlf: 95486001

Vara Ungdomsrepresentant:
Tonje Tveitan
Ringkollgrenda 4E
3227 Sandefjord
Tlf: 95922464
E-post: tonje.tveitan@turnersyndrom.no