Styret 2019

Styremedlemmer

Leder:

Anne Lysne Dokken
Spangrudvegen 49
2930 Bagn
Tlf: 95886985
E-post:anneljoh@bbnett.no

Sekretær:

Anette Cesilie Jacobsen
Sætermoveien 211
9309 Finnsnes
Tlf: 41650657
E-post:anette.cesilie.jacobsen@hotmail.com

Kasserer:

Gry Furland Myhre
Ulvevn. 18,
4323 SANDNES
Mob: 976 52 551
E-post: gry.furland@lyse.net

Foreldrerepresentant:

Jere Livingstone Fore
Postboks 268
3192 Horten
Tlf 40226366
E-post: jerelivingstonefore@yahoo.no

Styremedlem:

Gjertrud Storli
Signalvegen 7
5357 Fjell
Mob.997 37 499
E-post: g.storli@online.no


Styremedlem:


Stine Elise Johansen
Damveien 16
1337 Sandvika
Tlf: 90949152
E-post: stine-851@hotmail.com

Vara Styremedlem:

Lisbeth Michelle Palm
Postboks 140
3071 Sande i Vestfold
Tlf 45083232
E-post: carving_89@hotmail.com

Vara Styremedlem:

Oda Gadderud
Nordbergveien 49 B
0875 Oslo
Tlf: 99393275
E-post: odacg_93@hotmail.com

Ungdomsrepresentant:

I
ngrid Sel Skråmestø
Romlehaugen 38
5310 Hauglandshella
Tlf: 95486001
E-post: skraamesto@gmail.com

Vara Ungdomsrepresentant:

Tonje Tveitan
Ringkollgrenda 4E
3227 Sandefjord
Tlf: 95922464
E-post: tonjetveitan@hotmail.com