Nordisk Konferanse

Invitasjon til Nordisk samling

Vi er så heldige og blitt invitert til Nordisk samling i Stockholm helgen 14-16 september 2018

For de som er interessert vil foreningen foreløpig sponse helgen med konferanse og opphold. Forutsatt at du er villig til å dele rom. Hvis du vil ha enkeltrom er det også mulig, men da med et tillegg på 700 kr som du må betale selv.

Reise til og fra Stockholm må du betale selv, men vi vil etterhvert se hvor stor pågangen er, og når vi får oversikt vil det gjerne åpne seg en mulighet at foreningen kan sponse deler av reisen.

Påmelding er bindene (husk reiseforsikring) og skjer ved e-post til gryfurlandmyhre@gmail.com
Påmelding innen 30 juni 2018. Husk å skrive om du vil ha enkeltrom ved påmelding.

Husk at du må ha betalt medlemsavgift for å kunne delta. Hvis den ikke er betalt ved påmelding er ikke påmelding gjeldene.

For mer informasjon se www.turnerforeningen.se

Ved spørsmål kontakt Anne Lyse Dokken på anneljoh@bbnett.no eller mobil 958 86 985

Med vennlig hilsen styret i Turner syndromforeningen Norge