Siste nytt fra Styret

styret kan på nåverende tidspunkt ikke betale tilbake egenandelen for årsmøte grunnet stor økonomisk usikkerhet. Styret kommer tilbake til om det er mulig og tilbakebetale egenandelen ved en senere anledning.

Vi kommer også tilbake til det digitale årsmøte så fort styret kan samles igjen.

Vi takker for forståelsen og ta vare på hverandre.

Styret