Hordaland lokallag inviterer til Informasjonsmøte i samarbeid med Haukeland

TURNER FORENINGEN I HORDALAND
INVITERER ALLE JENTER MED TURNER SYNDROM OG DERS FAMILIER TIL ET INFORMASJONSMØTE-
I SAMARBEID MED HAUKELAND/KK

STED-
LÆRINGS- OG MESTRINGSSENTERET, ULIKSDAL 2, ULRIKSDAL HELSEPARK
NÅR-
24.OKTOBER 2017, KL. 17.00-20.00

PROGRAM:

TURNER FORENINGEN INFORMERER OM SITT ARBEID OG AKTIVITETER

LEGE HELGE RÆDER OG LEGE AGNETHE LUND FORMIDLER KUNNSKAP OM DIAGNOSEN

VISER FILM-
FRAMBU- KOMPETANSESENTER FOR SJELDNE DIAGNOSER HAR LAGET EN FILM TIL OSS MED INFORMASJON OM SITT TILBUD OG DER DE SIER NOE OM DEN SPYKOSOSIALE SIDEN AV DET Å HA TURNER SYNDROM
VELKOMMEN
HILSEN STYRET I HORDALAND TURNER FORENING

TA KONTAKT OM DERE LURER PÅ NOE:
JOHANNA MINDAAS- LEDER- 95783669- mindaas@gmail.com
RANDI IRENE SEL SKRÅMESTØ-FORELDRE REPRESENTANT- 48294638- riskraame@hotmail.com