FFO Viken holder Sjeldenkonferanse

Vi inviterer til Sjeldenkonferanse i Viken

Sted: Quality Hotel River Station i Drammen (rett ved Drammen jernbanestasjon)

Tid: 2. juni 2022

09.30 – 10.00 Registrering

10.00 Velkommen v/ Line Hole representant for styret i FFO Viken

1015 Sjeldenstrategien v/Anette Remme, Seniorrådgiver FFO Nasjonalt

– Sjeldenstrategien, hva betyr det for hvert enkelt menneske

10.45 Pause

11.00 Trine Bathen, Ergoterapispesialist, MSc, TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser
Fatigue, mestring og sjeldne diagnoser

-Hva er fatigue?

-Hva er mestring?

-Hva er en sjelden diagnose?

-Hva kjennetegner forskningen om opplevd fatigue hos personer med sjeldne diagnoser?

Pause

12.00 Anita Kåss, lege og forsker

Autoimmune sykdommer rammer mange, hva er det? og forskning om diagnosen

-Hva er autoimmune sykdom

-Autoimmune sykdom og hormoner

-Forskning på området

– litt om livsstilsendring

Lunsj

14.00 Atle Larsen, Jurist i LHL og på Rettighetssenteret FFO Nasjonalt

Hvilke rettigheter har vi? Sykepenger Arbeidsavklaringspenger- uføretrygd

– Sykepenger-rettigheter

– Arbeidsavklaringspenger

 – Uførepensjon

16.00 Evaluering og avslutning for dagen