Årsmøte Oslo Gruppa

Årsmøte i lokalforeningen Oslo gruppa, blir Lørdag 10 Februar. Hold av dagen så kommer vi tilbake med info, om tid og sted.