Årsmøte 2022

Velkommen til Årsmøtet for Turner Syndromforeningen Norge

Sted: Scandic Nidelven Trondheim

Når: 11 til 13 mars 2022

Oppmøte: Fredag 11 mars klokken 19.00.

Vi ønsker våre medlemmer hjertelig velkommen til en hyggelig helg i Norges bartehovedstad.

Vi er så heldige at Claus Gravholt veldig gjerne vil holde et foredrag for oss. Og siden han vart
forhindret fra å komme i fjor, gleder vi oss over at han har sagt seg villig til å komme i år.

Påmelding innen fredag 28 januar. Egenandel på kr 1000 Betales til kontonummer: 0531.08.42054

Dette gjelder ikke for likemenn, lokallagsledere eller styremedlemmer.

Påmelding skjer via vår nettside: www.turnersyndrom.no

Dere er ikke påmeldt før medlemsavgift og egenandel er betalt.

Minner også om at påmeldingen er bindende, og at en eventuell avmelding må skje senest 14
dager før arrangementets start. Etter denne dato, må legeerklæring fremlegges, eller utgiftene
dekkes i sin helhet av påmeldte.

Ved spørsmål eller problemer med påmelding kontakt Anette på epost: anecesilie004@gmail.com
eller tlf: 41650657.

Dersom det er noen allergier som skal tas hensyn til, vennligst informer om dette
ved påmelding.
Samt ønsker om dobbelt eller enkelt rom.
Dersom du vil dele rom med noen så skriv
navnet på vedkommende i påmelding.

NB! Det vil bli eget program for barn. Så om du skal ha med noen, gi beskjed

Påmelding her